online web builder

Kartografija

Kartografija je bila nekoč tesno povezana z geografijo, danes pa se obravnava večinoma v sklopu geodezije, ki proučuje oblike in velikost Zemlje, določa osnovne točke njihovih geografskih koordinat, ukvarja se z izdelovanjem načrtov in zemljevidov velikih razmerij z neposrednimi izmerami na terenu.

Vloga kartografije v geodeziji tako pomeni organiziranje in posredovanje prostorskih informacij v grafični ali digitalni obliki.

V našem podjetju pokrivamo večino podpornih storitev za potrebe kartografije, kakor tudi izdelamo specifične geodetske karte in zemljevide, kot jih narekujejo zahteve nekaterih geodetskih storitev.