free amp templates

Uporaba piškotkov

Stran uporablja samo piškotke za zagotavljanje nemotenega delovanja in izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom te strani se z njimi strinjate. 
Nujni piškotki so potrebni za pravilno delovanje strani in jih ni mogoče onemogočiti.

Analitičnih piškotkov, ki lahko spremljajo vašo uporabo spletne strani z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje zaenkrat ne uporabljamo. Tako na spletni strani ni instaliranega vtičnika Google Analytics.

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, a lahko večinoma sami spremenite nastavitve brskalnika, da zavrne piškotke, v kolikor to želite. Vse piškotke lahko zbrišete v vašem brskalniku: npr. v Chromu pritisnite na simbol ključavnice v naslovni vrstici in poleg informacij o certifikatu strani vam bo ponujena možnost izbrisa piškotkov.
Piškotek nam v nobenem primeru ne omogoča dostopa do vašega računalnika in kakršnekoli druge informacije o vas, kot do tistih, ki ste jih delili z nami.

Upravljanje in obdelava osebnih podatkov

Pravilnik o zasebnosti, ki je zapisan v nadaljevanju, določa pogoje, pod katerimi podjetje Geoplus d.o.o. uporablja, obdeluje in varuje vse osebne podatke in druge, s tem povezane informacije, ki jih posredujete pri uporabi spletne strani geoplus.si. Podjetje Geoplus d.o.o. mora zaščititi vašo zasebnost, vključno z osebnimi podatki, in se zavezuje, da bo spoštovalo to obveznost.  V kolikor vas prosimo za kakršnekoli informacije, na podlagi katerih se vas lahko identificira tekom uporabe te strani, vam zagotavljamo, da bodo le-te uporabljene v skladu s to izjavo o zasebnosti. Podjetje Geoplus d.o.o. lahko občasno spremeni vsebinsko nadgradnjo te strani. Naprošamo vas, da občasno preverite stran, da se prepričate, če se strinjate z vsemi spremembami. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino tega pravilnika zasebnosti, v kolikor niso za posamezne primere potrebne dodatne oblike privolitve. Ta pravilnik zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo te spletne strani po spremembi ali dopolnitvi uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.
Osebni podatki se zbirajo za namen odgovorov na vaša vprašanja oziroma povpraševanja preko info pošte, objavljene na tej strani (info@geoplus.si). V ta namen se zbirajo le podatki, ki nam jih posredujete sami za potrebe odgovorov, kot so:

- ime in priimek in/ali naziv podjetja,
- telefonska številka,
- elektronski naslov,

Podjetje Geoplus d.o.o. spoštuje zasebnost uporabnikov spletne strani geoplus.si in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varovalo in jih brez privolitve ne bo posredovalo tretji osebi oziroma jih ne bo uporabilo drugače kot izključno za zgoraj navedene namene, razen v primerih, ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani. Geoplus d.o.o. lahko podatke posreduje samo pogodbenemu obdelovalcu podatkov. 

Varovanje osebnih podatkov
in vaš nadzor nad osebnimi podatki

Pri oddaji vprašanja ali povpraševanja preko kontaktnega obrazca uporabnik spletne strani geoplus.si dovoli podjetju Geoplus d.o.o. zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Podjetje Geoplus d.o.o. se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varovalo podatke uporabnikov. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika in za določen čas 2 let oziroma, če Zakon o varovanju osebnih podatkov predvideva drugače, za čas kot ga predvideva.
Zavezani smo k zagotavljanju varnosti vaših informacij. Z namenom, da se prepreči neavtoriziran dostop ali razkritje, smo sprejeli ustrezne fizične, elektronske in upravljavske procedure za varno shranjevanje in varovanje informacij, ki jih zbiramo preko spleta.
Lahko se odločite za prepoved zbiranja ali uporabe vaših osebnih podatkov na naslednji način:

- kadarkoli vas sistem prosi za vnos informacij v obrazec na spletni strani, poglejte na polje, ki ga lahko izberete, da onemogočite zbiranje informacij s strani kogarkoli za zbiranje kakršnihkoli informacij za marketinške potrebe;
- vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, distribuirali ali posojali tretjim osebam brez vašega privoljenja, razen če nam tako nalaga zakon. 
- kadarkoli lahko zahtevate tudi podrobnosti glede osebnih informacij, ki jih o vas hranimo po Aktu o zaščiti podatkov. Če bi radi kopijo informacij, ki jih o vas hranimo ali popolni izbris zbranih podtkov pred potekom dveh let, nam prosim pišite na naslov podjetja Geoplus d.o.o ali na elektronski naslov info@geoplus.si.

Uporabnik je tudi sam odgovoren za varovanje osebnih podatkov, in sicer na način, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika. Zbirka osebnih podatkov je zavedena na spletni strani informacijskega pooblaščenca (www.ip-rs.si).

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

Strinjam se, da podjetje Geoplus d.o.o. (v nadaljnjem besedilu "upravljavec") v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697) Evropskega parlamenta in Sveta obdeluje naslednje osebne podatke:

- ime in priimek in/ali naziv podjetja,
- elektronski naslov,
- telefonske številke. 

1. Zgoraj navedene podatke bo upravljavec obdelal za namene odgovora na vprašanja ali povpraševanja uporabnika preko kontaktnega obrazca te strani. To soglasje je podano za določen čas 2 let. Oseba, ki izda to privolitev, potrjuje, da bo upravljavec obdelal zgornje osebne podatke v času trajanja privolitve.

2. Osebne podatke bo obdeloval le upravljavec ali oseba, s katero ima upravljavec pravilno izvedeno pogodbo o obdelavi.

3. Soglasje je mogoče kadarkoli preklicati na način, da nam preko elektronske pošte na naslov info@geoplus.si pošljete preklic soglasja za namene naših odgovorov na vaša vprašanja ali pa nam le to pisno posredujete na naslov sedeža podjetja Geoplus d.o.o.

4. Upravljavec vas opozarja, da imate kot posameznik, na podlagi predpisov, naslednje pravice:

Pravica do preklica privolitve
Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (za en ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi.

Pravica dostopa do osebnih podatkov
Kot posameznik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s členom 15 GDPR).

Pravica do popravka osebnih podatkov
Kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)
Kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, ponudnik pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:
(a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,
(b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,
(c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,
(d) podatki so bili obdelani nezakonito,
(e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika.

Pravica do omejitve obdelave
Kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:
(a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoča preveriti točnost podatkov,
(b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe,
(c) ponudnik podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
(d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov
Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar:
(a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovora obdelavi
Kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; ponudnik preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov. Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.
Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki na podjetje Geoplus d.o.o. Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, če dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati. Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Naslov

GEOPLUS geodetski in gradbeni inženiring d.o.o.
Nova ulica 33
SI - 2000 Maribor

Kontakt in delovni čas

Email: info@geoplus.si                     
Tel: +386 (0)2 300 6 300
Fax: +386 (0)2 300 7 300

Delovni čas pisarne
pon-pet: 8.00-16.00
sob-ned: zaprto